Wróżby zodiakalne

 

images (5)

 

Parę lat temu, na spotkaniu przedstawicieli medycyny akademickiej i medycyny naturalnej otrzymałam od znajomego talię 12 kart wróżebnych  – zodiakalnych.  Można je rozkładać samodzielnie, a można według wróżby starogermańskiej rozłożyć 24 runy parami w kręgu utworzonym ze znaków  Zodiaku . Układ znaków Zodiaku może być dowolny, niemniej jednak zaczynać należy od znaku Barana położonego na skraju lewej lub prawej strony rozkładu, pozostałe karty układa się po kolei odwrotnie do ruchu wskazówek  zegarowych. Interpretacje rozkładu zawsze należy zaczynać od znaku, pod którym urodziła się osoba pytająca. Jeżeli posługujemy się 25 runami z tzw. runa pusta, to albo powinniśmy ja odłożyć na bok, albo , jeżeli mamy takie życzenie, położyć ją po interpretacji całego rozkładu w środku kręgu, podsumowując tym samym całą wróżbę. Taki rozkład, łączący znaki Zodiaku ze znakami runicznymi, daje możliwości dogłębnego zbadania wszystkich problemów i udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania osoby, której ten rozkład dotyczy. A co jest niezwykle ważne – to fakt, ze znaki zodiaku określają dokładnie problem i przyczynę ich powstawania, natomiast runy wskazują jak go rozwiązać albo osłabić lub ominąć  jego działanie.

 

Jak wiemy Zodiak składa się z 12 znaków. Każdy znak przynależy też do jednego z czterech żywiołów, które , wedle filozofii starożytnych tworzą nasz świat.  Te cztery Żywioły to : Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia. Każdemu Żywiołowi i każdemu  znakowi Zodiaku przyporządkowane są swoiste znaczenia.

Ogień jest żywiołem, który pobudza i działa.

Znaki Ognia to Baran, Lew i Strzelec.

Znaczenia przypisane Baranowi to: osobowość , wrodzone predyspozycje, dziedziczność, charakter; Lwu przypisane są : dzieci, twórczość, przyjemności ; Strzelcowi – religia, przekonania filozoficzne, dalekie podróże.

Znaki symbolizują odkrywanie własnej mocy i podwyższanie stopnia samoświadomości,. dynamizm, entuzjazm i inicjatywa.

Ziemia jest fundamentem, na którym powstają trwałe dokonania. Byk, Panna i Koziorożec są znakami ziemi.

Bykowi przypisane są źródła dochodów , straty i rodzaje strat; Pannie przypisane zostały choroby, praca i codzienne troski; domeną Koziorożca jest kariera, sukces zawodowy, ojciec.

Te trzy znaki przypisane Ziemi symbolizują opanowanie materialnych stron życia, ostrożność, praktyczność, realizm.

Powietrze inspiruje i pozwala rozprzestrzeniać się informacjom.

Znaki powietrza to Bliźnięta, Waga i Wodnik.

Bliźniętom przyporządkowano następujące znaczenia: krewni, przyjaciele, dalekie podróże; Waga to partnerzy, związki i relacje; domena Wodnika natomiast  to realizacja marzeń i nadziei.

Dla tych znaków , jak widać, istotnymi cechami  są intelekt i kontakt

z otoczeniem, . skłonność do teoretyzowania, komunikatywność, aktywność społeczna.

Woda to uczucia, emocje, sny i sprawy ukryte w podświadomości. Znaki Wody to z kolei Rak, Skorpion i Ryby.

Znaczenia Raka , jakie mu się przypisuje to: dom, rodzina, ślub, matka; Znaczenia Skorpiona obejmują śmierć fizyczną, seks, zdolności okultystyczne . Najbardziej natomiast tajemniczemu znakowi Ryb przypisane są takie znaczenia jak: tajne związki, choroby, wiedza ezoteryczna, karma.

W przypisanych znaczeniach znaków Wody najważniejsze miejsce zajmują uczucia i nastroje. Znaki te charakteryzują się wrażliwością, emocjonalizmem, subiektywnością, brakiem konkretności.

 

Jak już napisałam, rozkłady można robić posługując się samymi znakami Zodiaku. Gdy sytuacja osoby pytającej jest skomplikowana a wariantów wyboru wiele, najprościej będzie wylosowanie trzech kart zodiakalnych, układając je od prawej strony do strony lewej.

3     2     1

W takim rozkładzie pierwszy prawy znak /karta pierwsza od lewej/ daje charakterystykę sytuacji, druga ukazuje zazwyczaj optymalny sposób działania mającego na celu rozwiązanie problemu, karta trzecia pokaże , co się wydarzy, jeżeli pytający skorzysta z rady karty drugiej /środkowej/.

 

Natomiast głębszej analizy problemu lub zadania  można dokonać stosując rozkład zwany krzyżem . Jest to rozkład sześciu kart. Rozkład rozpoczynamy od lewej strony .

                                                                     

                                                                   6 

                                                                   5

                                                        3                    1

                                                                   2

                                                                   4

 

Pierwsza karta /znak Zodiaku/ oznacza wpływy z przeszłości. Drugi znak charakteryzuje  osobę której się wróży. Trzeci znak Zodiaku przedstawia przyszłość a czwarty – podstawy zaistniałej sytuacji. Piąty znak Zodiaku wskazuje na konieczność podejmowania określonych działań, lub też zadanie, które należy rozwiązać. Szósty znak Zodiaku pokaże co czeka osobę, której się wróży, jeżeli podejmie działania lub rozwiąże zadanie, tak jak to sugerują znaki Zodiaku.

Wróżka Boudicca.

Sopot. Trójmiasto. 31.01.2016